Magasinering i samband med flytt

När du ska flytta från en bostad till en annan kan du vara i behov av magasinering. Magasinering passar bra för dig som ska flytta från en större till en mindre bostad och inte kan ta med dig alla dina saker. Det passar också bra för dig som inte har tillgång till källare, förråd eller vind, alternativt för dig som inte har nog med plats i den egna bostaden för dina föremål.

I Sverige finns det flera olika lagerhotell som erbjuder magasinering för privatpersoner. Magasinering går till som så att du hyr ett förråd eller en magasineringsbox, där du sedan förvarar alla dina saker. Förråden kommer i olika storlekar, så att du själv kan välja en som passar dig. Priset kommer bland annat att baseras på hur mycket förvaringsplats du behöver, samt hur länge du vill hyra platsen. Vissa magasinerar endast under en kortare period, t.ex. efter ett dödsbo. Andra magasinerar under flera år med flyttfirma i stockholm.

Flyttkartong

Flyttfirma för magasinering
Vill du ha hjälp med magasinering i samband med flytt kan du med fördel använda dig av din flyttfirma. De allra flesta flyttfirmor erbjuder magasinering i sitt tjänsteutbud, vilket innebär att de kan frakta dina saker till magasineringslokalen, samtidigt som dina andra möbler och kartonger flyttas in i din nya bostad. Observera att det är viktigt att informera flyttfirman om detta i god tid. Att åka till olika adresser kommer inte bara innebära merjobb för personalen, utan det kommer också göra att flytten tar längre tid.

Du behöver inte flytta för att få hjälp med magasineringen av dina saker. Det kan lika gärna vara så att du har rensat ut i hemmet eller att du har köpt en mängd nya möbler. Du kan även behöva magasinera i samband med att en närstående har gått bort och du vill behålla dennes saker. Även här kan du anlita en flyttfirma för uppdraget.

Vad kostar magasinering?
Priset för magasinering kan variera väldigt kraftigt. Som tidigare nämnt kommer storleken på förrådet att ha en stor betydelse, såväl som hur länge du vill hyra. Även valet av magasineringsföretag k

an göra att priserna skiljer sig en hel del. Bor du i en större stad, t.ex. Stockholm, ligger priserna vanligtvis på ca 250 kr/m² och månad.

Det ovannämnda priset är dock endast för själva förrådet och den hyra du behöver betala till magasineringsföretaget. Om du vill använda dig av en flyttfirma som hjälper dig med transport och bärhjälp ökar kostnaderna än mer. Orsaken till detta är helt enkelt för att du anlitar någon för att få hjälp. Genom att använda RUT-avdraget kan du däremot sänka dina kostnader med 50 %.